O szkole
images/Slajdy/szkola_20_1.png

Ogłoszenie

 

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie trwa wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. nie będą realizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Komunikat

Informuję, że od dnia 30.03.2020 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie pracuje w trybie zdalnym. Kontakt ze szkołą wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Telefon kontaktowy:  609 543 765
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor
Barbara Żeliźniak
telefon kontaktowy: 663 190 211

Wicedyrektor ds. pedagogicznych
Bogumiła Połeć
telefon kontaktowy: 606 955 574

Wicedyrektor ds. Wydziału Kształcenia Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
Magdalena Kuska
telefon kontaktowy: 664 158 573

Kierownik szkolenia praktycznego  
Agnieszka Rak-Skrzypek
telefon kontaktowy: 602 466 206

Pedagog szkolny
Dorota Ożóg
poniedziałek – piątek
godz. 9.00 - 12.00
  telefon kontaktowy: 696 100 678
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, że w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Technikum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. O dnia 16 marca 2020 r. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (CKZ).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia edukacyjne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aby zapewnić uczniom odpoczynek od komputera, a innym członkom rodziny - dostęp do niego, ułożyliśmy plan, który zawiera wyłącznie te lekcje, które będą się odbywały w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej na stronie internetowej naszej szkoły lub innych narzędzi. Plan ten został udostępniony uczniom za pomocą dziennika elektronicznego.

Pozostałe lekcje będą odbywały się zgodnie z planem w takim trybie jak do tej pory - w formie zadań, ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej i innych środków komunikacji elektronicznej. Te lekcje również będą przez nauczycieli odnotowywane w dzienniku, ale w tym wypadku frekwencja będzie odzwierciedlała fakt przesłania uczniom materiałów do pracy.

Uczniowie, którzy mają ograniczony z różnych względów dostęp do Internetu lub komputera, będą częściej korzystali z tej drugiej formy nauczania na odległość.
Proszę, aby zarówno uczniowie, jak i ich rodzice docenili fakt, że  nauczyciele częściej będą stosować metody aktywizujące uczniów. Nie zapominajmy o istocie metod aktywizujących: to uczeń ma rozwiązać problem, zadanie, analizować tekst źródłowy czy literacki, szukać zawartych w nim informacji, wyciągać wnioski, formułować odpowiedzi, ale również pytania. Nauczyciel jedynie steruje tym procesem.

Barbara Żeliźniak - dyrektor szkoły

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

Jubileusz 70 – lecia Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

    18 października 2019 roku, w Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, odbyła się uroczystość 70 – lecia szkoły. Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą koncelebrowaną w kościele św. Wawrzyńca w Wołowie.  Część oficjalna uroczystości prowadzona przez absolwentów tej szkoły, obecnie nauczycieli Agnieszkę Rak – Skrzypek i Sylwiusza Sygułę rozpoczęła się o godzinie 12.00.

    W pięknie udekorowanej sali mogliśmy przywitać przybyłych na uroczystość dostojnych gości, wśród których byli przedstawiciele władz powiatu i gminy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,  przedstawiciele instytucji i zakładów pracy współpracujących ze szkołą, absolwenci szkoły, byli jej pracownicy, rodzice naszych uczniów i uczniowie. Dostojeństwa uroczystości dodały  dwa poczty sztandarowe: pierwszy historyczny z roku 1960  wprowadzony przez uczniów w strojach kościuszkowskich a drugi dumnie wniesiony prze obecnych  uczniów Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie. Chwila ta była wyjątkowa dla wszystkich, ale szczególne wrażenie wywarła na Panu Władysławie Kozieł, absolwencie szkoły z roku 1962 oraz pierwszym sztandarowym szkoły, który przybył do Nas już w przeddzień uroczystości.  Obecna  dyrektor szkoły-  pani Barbara Żeliźniak serdecznie i ciepło powitała przybyłych na jubileusz  70-lecia. Szczególnie ciepłe słowa popłynęły w kierunku byłych dyrektorów naszej szkoły: Pana Stanisława Stefanko, Pana Józefa Śmigielskiego oraz Pani Stanisławy Borodacz, których przywitano kwiatami i podziękowano za wieloletnią pracę i wkład w tworzenie historii szkoły.

    Serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu szkoły i na ręce p. dyrektor  złożyli: wicestarosta Wołowski  Pan Jarosław Iskra, Burmistrz Gminy Wołów Pan Dariusz Chmura, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji i zakładów pracy współpracujących ze szkołą.

    Jubileusz to czas wspomnień. Dlatego ważnym momentem uroczystości było  wysłuchanie wspomnień byłych pracowników i absolwentów. Zwieńczeniem akademii był spektakl słowno – muzyczny ,, Kochaj świat, kochaj życie - carpe diem” przygotowany przez uczniów Technikum.

    Po akademii dyrektor szkoły Pani Barbara Żeliźniak oraz byli  dyrektorzy Pan Stanisław Stefanko, Pan Józef Śmigielski oraz Pani Stanisława Borodacz udali się pod pomnik upamiętniający 70-lecie powstania Państwowego Technikum Rolniczego  w celu złożenia kwiatów. Natomiast przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, wicestarosta wołowski pan Jarosław Iskra, absolwenci i uczniowie posadzili drzewo- dorodnego platana, żywą pamiątkę jubileuszu 70 – lecia szkoły.

    Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie fotografii koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów w kronikach szkoły.  Z tymi wspomnieniami absolwenci przechodzili do kawiarenki, gdzie przy filiżance kawy   i dobrym ciastku jeszcze długo wspominali minione lata i zapamiętane chwile.

    Na obiekcie szkolnym, przy wyjątkowo sprzyjającej jesiennej aurze, odbyły się spotkania absolwentów, którym towarzyszyli wychowawcy i nauczyciele. Także przybyli goście odwiedzali szkołę, podkreślając, jak wiele zmian dostrzegają od czasu, kiedy ukończyli naukę. Nie brakowało wzruszeń, uścisków, ożywionych rozmów. Czuło się radość płynącą ze  spotkania przyjaciół  po wielu latach.

    To wspólne spotkanie zakończyło uroczystości jubileuszowe. Rocznica 70-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów była świętem wspomnień, świętem minionego czasu. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Jubileusz szkoły był wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień losów osób związanych ze szkołą, przywołania w naszej pamięci Tych, którzy odeszli oraz do refleksji  o własnej przeszłości. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i wzruszeniem.

    W imieniu społeczności Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za przybycie, szczere życzenia i pamięć o szkole.

    Szczególne podziękowania kierujemy do ludzi wielkiego serca, przyjaciół szkoły, właścicieli firm, uczniów oraz  ich rodziców, absolwentów szkoły, którzy   poprzez swoje zaangażowanie, nieocenioną pracę oraz swoją hojność przyczynili się do zorganizowania   uroczystości i nadania jej godnej oprawy. Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy do :
p. Sylwii Fidler Kaczan Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów sp. z o.o. w Piotroniowicach, Pana Dariusza Chmury Burmistrza Gminy Wołów,    p. Łukasza Ciołka  Prezesa Zarządu  „INTERFERIE” SA, Państwa Wiesławy i Andrzeja Chrzanowskich właścicieli firmy „BIUREX” w Wołowie, pani Doroty Bilicy właścicielki sklepu „AGROCENTRUM”  w Brzegu Dolnym, Państwa Sobolewskich – właścicieli firmy „FARMER” w Wołowie, pana Jacka Rogos właściciela sklepu „GARDEN” w Ścinawie, pani Haliny  Surmy właścicielki sklepu wielobranżowego „Dom i Ogród” w Ścinawie  oraz pana Marcina Napawy z Krzelowa.

Serdecznie dziękujemy  i do zobaczenia na kolejnych jubileuszach!

Dorota Ożóg Nauczyciel CKZiU w Wołowie

70-lecie, galeria zdjęć

70-lecie, drzewko, artykuł

Jubileusz 70-lecia - atrtykuł

Nasze osiągnięcia

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas na

 Copyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW