O szkole
images/Slajdy/szkola_20_1.png

Próbna matura

Rozwój kształcenia zawodowego - edycja 2

 

Rozwój kształcenia zawodowego - edycja 2


Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolny i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie poprzez unowocześnienie oferty kształcenia branżowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, zwiększenie szans 369 uczniów na regionalnym rynku pracy oraz wsparcie 29 nauczycieli w programie do września 2022 r.


Wsparcie odbędzie się poprzez organizację kursów i szkoleń, doradztwa zawodowo-edukacyjnego, wyjazdów na targi branżowe, zawodoznawcze zajęcia w przedsiębiorstwach, staże uczniowskie oraz szkolenia, studia podyplomowe i staże branżowe dla nauczycieli w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zaplanowano także działania mające na celu unowocześnienia oferty kształcenia branżowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez prace adaptacyjne oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych. W projekcie przewidziano wykorzystanie e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS.


Zobacz więcej

Nauczanie zdalne

KOMUNIKAT

Informuję, że nauczanie zdalne zostało przedłużone do dnia 14 marca 2021 roku. Kształcenia zawodowe z zakresu praktycznej nauki zawodu będzie realizowane według poniższego harmonogramu.

 

Harmonogram zajęć praktycznych w formie stacjonarnej w CKZiU w Wołowie od 17 lutego

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 24 października 2020 r.

Dyrektor szkoły
Barbara Żeliźniak

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 10 EDUKACJA
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

Beneficjent: Powiat Wołowski
Partner: Jasinowska-Czarny Anna UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations

Cele projektu
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolny i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie poprzez unowocześnienie oferty kształcenia branżowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, zwiększenie szans 369 uczniów na regionalnym rynku pracy oraz wsparcie 29 nauczycieli w programie do września 2022 r.
Efektem projektu, poprzez realizację 8 zadań projektowych, będzie doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego powiatu wołowskiego i Dolnego Śląska.
Stan docelowy to:
● uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy przez 369 uczniów do września 2022 r.,
● uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży zrealizowanych przez 260 uczniów do września 2022 r.,
● dostosowanie kwalifikacji 29 nauczycieli szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych szkoleń i staży zawodowych do września 2022 r.,
● dostosowanie oferty kształcenia szkół zawodowych powiatu wołowskiego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku poprzez prace adaptacyjne i zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych do czerwca 2021 r.

Opis projektu
Założenia projektu skupiają się na wsparciu praktycznej nauki zawodu uczennic i uczniów szkół zawodowych Powiatu Wołowskiego, w tym kształcących się w zawodach deficytowych i RIS. Projekt obejmuje 3 placówki: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Projekt jest odpowiedzią na diagnozy potrzeb edukacyjnych, które zostały zatwierdzone przez organ prowadzący Powiat Wołowski, a zaplanowane działania odpowiadają na zidentyfikowane w nich potrzeby.
Wsparcie odbędzie się poprzez organizację kursów i szkoleń, doradztwa zawodowo-edukacyjnego, wyjazdów na targi branżowe, zawodoznawcze zajęcia w przedsiębiorstwach, staże uczniowskie oraz szkolenia, studia podyplomowe i staże branżowe dla nauczycieli w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zaplanowano także działania mające na celu unowocześnienia oferty kształcenia branżowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez prace adaptacyjne oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych. W projekcie przewidziano wykorzystanie e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS.
Projekt ma na celu osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół Powiatu Wołowskiego kształcących się w zawodach deficytowych i RIS, na rynku pracy. Projekt przewiduje objęcie wsparciem podmiot realizujący zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wnioskodawca zakłada, poprzez realizację 8 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększone zatrudnienie absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu. Projekt realizowany będzie we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami, w tym z branż istotnych dla województwa dolnośląskiego oraz z uczelniami wyższymi. Zawiązane partnerstwo pozwoli na sprawne wdrożenie działań w oparciu o potencjał i doświadczenie Partnera.

Wartość projektu: 3 655 148,50 zł, w tym dofinansowania UE: 3 106 876,22 zł

Okres realizacji projektu: od 2020-10-01 do 2022-09-30


DOKUMENTY DO POBRANIA:

70-lecie, galeria zdjęć

70-lecie, drzewko, artykuł

Jubileusz 70-lecia - atrtykuł

Nasze osiągnięcia

Galeria zdjęć

Komunikat

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas na

 Copyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW