Technik ochrony środowiska
images/Slajdy/szkola_1.png

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

4-letnie Technikum

Zawód: technik ochrony środowiska

Forma: szkoła młodzieżowa w systemie dziennym
 

Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Zadania zawodowe

prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie
określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka
oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych
badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń
sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej
posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad
wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej
przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska

Przedmioty zawodowe

obiekty budowlane w środowisku, badanie i ocena stanu środowiska, prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka wodna, podstawy przedsiębiorczości

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas naCopyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW