Rekrutacja 2019/2020
images/Slajdy/szkola_1.png

Rekrutacja 2019/2020

O szkole

T. architektury krajobrazu

T. ekonomista

T. informatyk

 

 

T. logistyk

T. mechatronik

T. ochrony środowiska

T. pojazdów samochodowych

 

 

 

Elektroniczny system rekrutacji - Zapraszamy!

Badania lekarskie

Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do klas I Technikum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie przeprowadzone będą w dniu 15.07.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.30 w sali numer 4 budynku A Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Pracodawcy, którzy chcą przyjąć uczniów na staże wakacyjne realizowane w ramach projektu "Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" prosimy o kontakt.

 

Terminy staży:

24 czerwca do 19 lipca 2019

22 lipca do 16 sierpnia 2019

Numer telefonu 71 3892669

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

TECHNIK EKONOMISTA - charakterystyka zawodu

 

DLA KOGO?

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi.

UMIEJĘTNOŚCI

Technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia firmy;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm;

KWALIFIKACJE

Kwalifikacja 1: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej - Symbol kwalifikacji: EKA.04

Kwalifikacja 2:Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - Symbol kwalifikacji: EKA.05

ZAWODY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM

Ekonomista,

Księgowy,

Bankowiec,

Doradca finansowy,

Doradca inwestycyjny,

Agent ubezpieczeniowy,

Asystent menedżera,

Menedżer

MIEJSCA PRACY TECHNIKÓW EKONOMISTÓW

urzędy administracji

urzędy skarbowe,

biura księgowe,

banki,

sekretariaty,

agencje celne,

biura maklerskie,

towarzystwa ubezpieczeniowe,

stowarzyszenia i fundacje,

własna firma,

firmy produkcyjne, handlowe i usługowe,

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z EKONOMIĄ:

Ekonomia,

Zarządzanie,

Rachunkowość,

Finanse i bankowość,

Ekonomika menedżerska,

Stosunki międzynarodowe,

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

OPIS KIERUNKU

Ten zawód da Ci ogromne i szerokie możliwości. Nauczymy Cię, jak prowadzić biuro, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i usług. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Zdobędziesz również wiedzę na temat badania rynku, polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Dowiesz się, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego. Przygotujemy Cię zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu. Ucząc się na kierunku technik ekonomista poznasz i zrozumiesz złożone związki przyczyn i skutków. Ekonomia, to nie tylko matematyka, ale także szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku, potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji, psychologia i filozofia inwestowania, planowanie i wiele innych. Ekonomia jest nauką, która towarzyszy ludzkości już od czasów starożytnych uczonych takich jak np. Arystoteles

PODSUMOWANIE

Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziom cen różnych towarów i usług. Analizuje związki między rynkami czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nieruchomości). Bada sprawność ekonomiczno – organizacyjną podmiotu gospodarczego. Udziela informacji o firmie, jej produktach, strukturze organizacyjnej, pozycji rynkowej i zamierzeniach na przyszłość. Organizuje pracę biura zarządu firmy. Oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy. Analizuje koszty i przychody podmiotu gospodarczego oraz określa propozycje ich poprawy. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaż towarów i usług. Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno – finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.). Pozyskuje informacje o sytuacji na rynkach wytwórczych: na rynku pracy, na rynku kapitałowym, w tym pieniężno – kredytowym, na rynku nieruchomości oraz określa ich wpływ na warunki działania przedsiębiorstwa lub innego podmiotu gospodarczego; przekazuje zdobyte informacje władzom przedsiębiorstwa. Opracowuje pisemne informacje o podmiocie gospodarczym na potrzeby komórki marketingowej oraz na potrzeby władz podmiotu. Opracowuje budżet funkcjonowania oraz planu działania jednostki i komórki organizacyjnej danego podmiotu gospodarczego. Sporządza projekty poprawy struktury kosztów. Przygotowuje projekty okresowych sprawozdań z działalności podmiotu gospodarczego i innych materiałów, stanowiących podstawę podejmowania decyzji. Może kierować małymi zespołami współpracowników we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, samodzielnie prowadzić mała firmę bądź pełnić funkcję asystenta prezesa (dyrektora).

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas naCopyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW