Rekrutacja 2020/2021
images/Slajdy/szkola_20_1.png

Filmy i prezentacje o naszej szkole

Zapraszamy do obejrzenia filmów i prezentacji przygotowanych przez uczniów naszej szkoły


Informacja o porozumieniu z PCC

 
 
 

Klasa patronacka w zawodzie technik mechatronik w Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

Drodzy uczniowie, jak zapewne wiecie jeszcze w roku szkolnym 2016/2017  Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  podpisało  porozumienie o współpracy w ramach projektu „Klasa patronacka w zawodzie technik mechatronik" z PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym.

W ramach tego  porozumienia organizowane są dla uczniów  kształcących się w zawodzie technik mechatronik wycieczki dydaktyczne i zajęcia dydaktyczno-praktyczne w jednostkach organizacyjnych Grupy PCC, a dla najpilniejszych  przyznawane są comiesięczne stypendia naukowe (od drugiego semestru klasy pierwszej) z funduszu stypendialnego utworzonego przez Grupę PCC.

To oferta z której warto skorzystać!

Nie czekaj ! Nie zwlekaj ! Nie wahaj się ! Czekamy właśnie na Ciebie 😊

Rekrutacja 2020/2021

Komunikat

Informuję, że w związku z panującą pandemią Koronawirusa, decyzją Ministra Edukacji Narodowej stacjonarne zajęcia lekcyjne w szkole zostają  po raz kolejny zawieszone  do dnia 07 czerwca 2020 r.

Nadal obowiązuje ustalony plan zajęć dydaktycznych dla każdego oddziału. Zajęcia te odbywają się w trybie zdalnego nauczania a niektóre z nich  w trybie online.

Od dnia 25 maja 2020 r.  uruchamiamy konsultacje dla maturzystów a od dnia 01 czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów  technikum według wcześniej podanego harmonogramu.

Nie ustawajmy w naszych działaniach, podchodźmy  z rozsądkiem do naszych obowiązków, uzbroimy się w cierpliwość, przestrzegajmy ustalonych wytycznych!

Barbara Żeliźniak - dyrektor szkoły

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

TECHNIK EKONOMISTA - charakterystyka zawodu

 

DLA KOGO?

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi.

UMIEJĘTNOŚCI

Technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia firmy;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm;

KWALIFIKACJE

Kwalifikacja 1: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej - Symbol kwalifikacji: EKA.04

Kwalifikacja 2:Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - Symbol kwalifikacji: EKA.05

ZAWODY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM

Ekonomista,

Księgowy,

Bankowiec,

Doradca finansowy,

Doradca inwestycyjny,

Agent ubezpieczeniowy,

Asystent menedżera,

Menedżer

MIEJSCA PRACY TECHNIKÓW EKONOMISTÓW

urzędy administracji

urzędy skarbowe,

biura księgowe,

banki,

sekretariaty,

agencje celne,

biura maklerskie,

towarzystwa ubezpieczeniowe,

stowarzyszenia i fundacje,

własna firma,

firmy produkcyjne, handlowe i usługowe,

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z EKONOMIĄ:

Ekonomia,

Zarządzanie,

Rachunkowość,

Finanse i bankowość,

Ekonomika menedżerska,

Stosunki międzynarodowe,

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

OPIS KIERUNKU

Ten zawód da Ci ogromne i szerokie możliwości. Nauczymy Cię, jak prowadzić biuro, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i usług. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Zdobędziesz również wiedzę na temat badania rynku, polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Dowiesz się, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego. Przygotujemy Cię zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu. Ucząc się na kierunku technik ekonomista poznasz i zrozumiesz złożone związki przyczyn i skutków. Ekonomia, to nie tylko matematyka, ale także szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku, potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji, psychologia i filozofia inwestowania, planowanie i wiele innych. Ekonomia jest nauką, która towarzyszy ludzkości już od czasów starożytnych uczonych takich jak np. Arystoteles

PODSUMOWANIE

Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziom cen różnych towarów i usług. Analizuje związki między rynkami czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nieruchomości). Bada sprawność ekonomiczno – organizacyjną podmiotu gospodarczego. Udziela informacji o firmie, jej produktach, strukturze organizacyjnej, pozycji rynkowej i zamierzeniach na przyszłość. Organizuje pracę biura zarządu firmy. Oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy. Analizuje koszty i przychody podmiotu gospodarczego oraz określa propozycje ich poprawy. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaż towarów i usług. Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno – finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.). Pozyskuje informacje o sytuacji na rynkach wytwórczych: na rynku pracy, na rynku kapitałowym, w tym pieniężno – kredytowym, na rynku nieruchomości oraz określa ich wpływ na warunki działania przedsiębiorstwa lub innego podmiotu gospodarczego; przekazuje zdobyte informacje władzom przedsiębiorstwa. Opracowuje pisemne informacje o podmiocie gospodarczym na potrzeby komórki marketingowej oraz na potrzeby władz podmiotu. Opracowuje budżet funkcjonowania oraz planu działania jednostki i komórki organizacyjnej danego podmiotu gospodarczego. Sporządza projekty poprawy struktury kosztów. Przygotowuje projekty okresowych sprawozdań z działalności podmiotu gospodarczego i innych materiałów, stanowiących podstawę podejmowania decyzji. Może kierować małymi zespołami współpracowników we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, samodzielnie prowadzić mała firmę bądź pełnić funkcję asystenta prezesa (dyrektora).

70-lecie, galeria zdjęć

70-lecie, drzewko, artykuł

Jubileusz 70-lecia - atrtykuł

Nasze osiągnięcia

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas na

 Copyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW