Rekrutacja 2019/2020
images/Slajdy/szkola_1.png

70-lecie szkoły Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów, uczniów, rodziców i przyjaciół naszej szkoły na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się 18 października 2019 r.

 

Program obchodów jubileuszu

Zebranie z rodzicami

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

Podstawowym zadaniem zawodowym technika ochrony środowiska jest bezpośredni pomiar parametrów środowiska. Pomiary mogą odbywać się w laboratorium i w terenie. Technik ochrony środowiska może wykonywać zadania zawodowe związane z pomiarami zanieczyszczeń środowiska, a w szczególności zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • dobierać metody prowadzenia badań oraz aparaturę pomiarową w zależności od badanego komponentu środowiska;
 • pobierać próbki komponentów środowiska do badań laboratoryjnych i terenowych;
 • organizować działania związane monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz hałasu;
 • określać dopuszczalny stopień zanieczyszczenia środowiska na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawa;
 • oceniać aktualny stan środowiska na podstawie bilansu zanieczyszczeń;
 • analizować procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych;
 • planować działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
 • prowadzić kampanie na rzecz ochrony środowiska.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • zakładach technologicznych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska;
 • oczyszczalniach ścieków;
 • stacjach uzdatniania wody;
 • laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia;
 • instytucjach naukowo – badawczych;
 • składowiskach i sortowniach odpadów;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.

 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji

 • pracowniach biur projektowych

Predyspozycje zawodowe:

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • sprawność fizyczna
 • podzielność uwagi, zdolność koncentracji
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
 • komunikatywność

Zagadnienia objęte planem nauczania to między innymi:

 • biologia
 • ochrona powietrza
 • gospodarowanie odpadami
 • ochrona gleb
 • ochrona wód
 • ochrona przed hałasem
 • komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska
 • monitoring środowiska

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas naCopyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW