Rekrutacja 2019/2020
images/Slajdy/szkola_1.png

Rekrutacja 2019/2020

O szkole

T. architektury krajobrazu

T. ekonomista

T. informatyk

 

 

T. logistyk

T. mechatronik

T. ochrony środowiska

T. pojazdów samochodowych

 

 

 

Elektroniczny system rekrutacji - Zapraszamy!

Badania lekarskie

Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do klas I Technikum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie przeprowadzone będą w dniu 15.07.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.30 w sali numer 4 budynku A Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Pracodawcy, którzy chcą przyjąć uczniów na staże wakacyjne realizowane w ramach projektu "Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" prosimy o kontakt.

 

Terminy staży:

24 czerwca do 19 lipca 2019

22 lipca do 16 sierpnia 2019

Numer telefonu 71 3892669

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

Podstawowym zadaniem zawodowym technika ochrony środowiska jest bezpośredni pomiar parametrów środowiska. Pomiary mogą odbywać się w laboratorium i w terenie. Technik ochrony środowiska może wykonywać zadania zawodowe związane z pomiarami zanieczyszczeń środowiska, a w szczególności zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • dobierać metody prowadzenia badań oraz aparaturę pomiarową w zależności od badanego komponentu środowiska;
 • pobierać próbki komponentów środowiska do badań laboratoryjnych i terenowych;
 • organizować działania związane monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz hałasu;
 • określać dopuszczalny stopień zanieczyszczenia środowiska na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawa;
 • oceniać aktualny stan środowiska na podstawie bilansu zanieczyszczeń;
 • analizować procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych;
 • planować działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
 • prowadzić kampanie na rzecz ochrony środowiska.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • zakładach technologicznych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska;
 • oczyszczalniach ścieków;
 • stacjach uzdatniania wody;
 • laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia;
 • instytucjach naukowo – badawczych;
 • składowiskach i sortowniach odpadów;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.

 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji

 • pracowniach biur projektowych

Predyspozycje zawodowe:

 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • sprawność fizyczna
 • podzielność uwagi, zdolność koncentracji
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
 • komunikatywność

Zagadnienia objęte planem nauczania to między innymi:

 • biologia
 • ochrona powietrza
 • gospodarowanie odpadami
 • ochrona gleb
 • ochrona wód
 • ochrona przed hałasem
 • komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska
 • monitoring środowiska

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas naCopyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW