Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - Nowy kierunek!!!
TECHNIK SPEDYTOR - Nowy kierunek!!!
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK MECHATRONIK
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH