Przedmioty punktowane


Zawód Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
technik informatyk język polski, matematyka, język obcy (wg wskazania kandydata), informatyka
technik logistyk język polski, matematyka, język obcy (wg wskazania kandydata), geografia
technik mechatronik język polski, matematyka, język obcy (wg wskazania kandydata), informatyka
technik pojazdów samochodowych język polski, matematyka, język obcy (wg wskazania kandydata), informatyka