TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - charakterystyka zawodu

DLA KOGO?

Zawód technik rachunkowości należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są odpowiedzialność, dokładność, porządek , systematyczność, wytrwałość i umiejętność pracy w grupie.

UMIEJĘTNOŚCI

Technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań

zawodowych:

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm;

6) kontroli dokumentów księgowych i przechowywaniu dokumentacji księgowej

7) nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń

KWALIFIKACJE

Kwalifikacja 1: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – Symbol kwalifikacji EKA.05.

Kwalifikacja 2: Prowadzenie rachunkowości - Symbol kwalifikacji: EKA.07

ZAWODY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM

MIEJSCA PRACY TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z RACHUNKOWOŚCIĄ

OPIS KIERUNKU

Ten zawód da Ci ogromne i szerokie możliwości. Jest to zawód deficytowy na rynku – czyli brakuje specjalistów z takim wykształceniem. Każda firma musi mieć księgowego i pracowników działu księgowości – więc to szansa dla Ciebie. Nauczymy Cię, jak prowadzić biuro rachunkowe, sporządzać sprawozdania, obliczać i księgować płace, podatki, składki ZUS, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i usług. Edukacja w dziedzinie rachunkowości nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym, uczy odpowiedzialności, dokładności, porządku. Dzięki nauce w Technikum Rachunkowości zdobędziesz praktyczną wiedzę o prowadzeniu księgowości firmy. Nauczysz się obsługiwać Programy firmy InsERT – Subiekt, Gratyfikant, Rachmistrz i Rewizor – z tych programów korzysta ogromna ilość firm w Polsce a Twoje twarde umiejętności mogą zostać docenione przez przyszłego pracodawcę. Przygotujemy Cię zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki w zakresie rachunkowości, ekonomii, zarządzania i marketingu. Ucząc się na kierunku technik rachunkowości poznasz i zrozumiesz złożone związki przyczyn i skutków. Rachunkowość to nie tylko liczby, ale także szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku, potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji, psychologia i filozofia inwestowania, planowanie i wiele innych.

PODSUMOWANIE

Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Swoje obowiązki technik rachunkowości wykonuje w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jako szczególny nawyk każdego technika rachunkowości należy traktować ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Konieczność ta wynika z częstych zmian przepisów prawnych. Kształcenie w tym zawodzie z jednej strony zapewnia kwalifikacje właściwe dla zawodu, z drugiej zaś technik rachunkowości ma wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, która pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się, lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.

Praca z dokumentami może być piękną przygodą! Wyrusz w nią z nami!!!