TECHNIK SPEDYTOR - charakterystyka zawodu

DLA KOGO?

Zawód technik spedytor należy do grupy zawodów branży TSL, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. W pracy będą potrzebne Ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność na stres.

Osoba zatrudniona na stanowisku spedytora musi charakteryzować się szeregiem cech, które pozwolą prawidłowo wykonywać ten zawód. Przede wszystkim musisz być osobą dynamiczną, potrafiącą wszystko załatwić, z każdym się dogadać, a więc i otwartą. Spedytor nie może bać się ludzi, bo całymi dniami będziesz przecież obracał się między nimi i negocjował z nimi różne warunki. Musisz umieć szybko podejmować decyzje, kalkulować koszty, obliczać przebiegi trasy. Warto, żebyś był dobrym kierowcą, miał wyobraźnię przestrzenną, a także umiał szybko liczyć i znał się na aktualnych cenach paliw, towarów i usług.

UMIEJĘTNOŚCI

Technik spedytor
- przygotowuje dokumenty m.in. finansowe, przewozowe, raporty magazynowe
- zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce tak, by przechodził on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport.
- załatwia wszelkie wypełnianie druków celnych, gdy chodzi o import i eksport towarów,
- dogaduje się z firmami transportowymi, zleca załadunek i rozładunek towaru,
- negocjuje ceny i warunki dowozu towaru lub usługi na miejsce.
- często w transporcie pojawiają się różne spięcia i zakłócenia wynikłe z wszelkich niedogodności, na jakie napotykają osoby odpowiedzialne za transport, i do zadań spedytora należy jak najszybciej te spięcia rozwiązywać.
- musi on być dobrym negocjatorem, nie bać się wyzwań i szybko, strategicznie myśleć.
- musi być bardzo elastyczny w zakresie czasu pracy, dostępny na telefon niemal przez całą dobę, 7 dni w tygodniu...

KWALIFIKACJE

Klasyfikacja: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Symbol kwalifikacji: SPL.05.

ZAWODY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM

1) Logistyk
2) Kontroler ruchu lotniczego, kolejowego, morskiego
3) Data-miner
4) Specjalista ds. planowania

MIEJSCA PRACY TECHNIKÓW SPEDYTORÓW

Miejscem pracy spedytora jest biuro, a czasami magazyn, gdzie za pomocą telefonu, komputera i innych urządzeń biurowych kontaktuje się z klientami i śledzi transport przesyłki. Spedytorzy zazwyczaj nie ograniczają czasu poświęcanego na obowiązki tylko do 8 godzin spędzanych w biurze, bo z wieloma kierowcami i zleceniodawcami muszą być w kontakcie przez cały czas. Gdy stanie się coś nieoczekiwanego, do nich należy opanowanie sytuacji, nawet gdy godziny pracy minęły. Nieustannie muszą być pod telefonem, bo od tego jak wykonują swoje obowiązki zależy sukces procesu spedycyjnego. Zatem mogą być zmuszeni do przerwania urlopu, skrócenia weekendu, aby wykonać zlecone obowiązki.
Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in.
- w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych,
- w przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
- w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
- w firmach kurierskich, urzędach pocztowych,
- w przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
- w agencjach celnych, wolnych obszarach celnych,
- w firmach świadczących usługi samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE ZE SPEDYCJĄ:

1) Spedycja,
2) Inżynieria logistyki,
3) Transport kolejowy,
4) Global logistics,
5) Nawigacja,
6) Logistyka i administrowanie w mediach,
7) Zarządzanie logistyczne

OPIS KIERUNKU

Spedytor jest odpowiedzialny za organizację bezpiecznego przewozu ładunku od nadawcy do odbiorcy. W zawodzie spedytora można wyróżnić kilka specjalizacji: lądową, morską i lotniczą. Wszyscy spedytorzy obsługują klientów w zakresie eksportu, importu i tranzytu towarów. Tym, co różni ich pracę jest rodzaj środka transportu, którym są przewożone ładunki. Spedytor morski zajmuje się obsługą towarów przewożonych statkami lub barkami, ewentualnie koleją (jako przedłużenie morskiego procesu transportowego), spedytor lądowy – samochodami, a spedytor lotniczy – samolotami. Ze względu na ilość towaru, jaką można przewozić poszczególnymi środkami transportu, spedytor morski obsługuje ładunki masowe, kontenerowe, natomiast spedytorzy: lądowy i lotniczy najczęściej organizują przewóz towarów drobnicowych. Wyróżnia się również spedycję międzynarodową i krajową.

Spedycja to każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej przy wykorzystaniu właściwie dobranych środków przewozowych oraz infrastruktury transportowej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, które wynikają ze specyfiki zlecenia. Spedycja, obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport – spedycja – logistyka). Spedytor nie jest przewoźnikiem tylko organizatorem procesu przewozowego – pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą, a firmami przewozowymi. Zapotrzebowanie na usługi spedytorów systematycznie rośnie. Spowodowane jest to m.in. połączeniem większości krajów europejskich w jeden organizm gospodarczy.