Biblioteka
images/Slajdy/szkola_20_1.png

Ogłoszenie

 

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie trwa wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. nie będą realizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Komunikat

Informuję, że od dnia 30.03.2020 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie pracuje w trybie zdalnym. Kontakt ze szkołą wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Telefon kontaktowy:  609 543 765
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor
Barbara Żeliźniak
telefon kontaktowy: 663 190 211

Wicedyrektor ds. pedagogicznych
Bogumiła Połeć
telefon kontaktowy: 606 955 574

Wicedyrektor ds. Wydziału Kształcenia Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
Magdalena Kuska
telefon kontaktowy: 664 158 573

Kierownik szkolenia praktycznego  
Agnieszka Rak-Skrzypek
telefon kontaktowy: 602 466 206

Pedagog szkolny
Dorota Ożóg
poniedziałek – piątek
godz. 9.00 - 12.00
  telefon kontaktowy: 696 100 678
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, że w okresie od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Technikum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. O dnia 16 marca 2020 r. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (CKZ).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia edukacyjne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aby zapewnić uczniom odpoczynek od komputera, a innym członkom rodziny - dostęp do niego, ułożyliśmy plan, który zawiera wyłącznie te lekcje, które będą się odbywały w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej na stronie internetowej naszej szkoły lub innych narzędzi. Plan ten został udostępniony uczniom za pomocą dziennika elektronicznego.

Pozostałe lekcje będą odbywały się zgodnie z planem w takim trybie jak do tej pory - w formie zadań, ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej i innych środków komunikacji elektronicznej. Te lekcje również będą przez nauczycieli odnotowywane w dzienniku, ale w tym wypadku frekwencja będzie odzwierciedlała fakt przesłania uczniom materiałów do pracy.

Uczniowie, którzy mają ograniczony z różnych względów dostęp do Internetu lub komputera, będą częściej korzystali z tej drugiej formy nauczania na odległość.
Proszę, aby zarówno uczniowie, jak i ich rodzice docenili fakt, że  nauczyciele częściej będą stosować metody aktywizujące uczniów. Nie zapominajmy o istocie metod aktywizujących: to uczeń ma rozwiązać problem, zadanie, analizować tekst źródłowy czy literacki, szukać zawartych w nim informacji, wyciągać wnioski, formułować odpowiedzi, ale również pytania. Nauczyciel jedynie steruje tym procesem.

Barbara Żeliźniak - dyrektor szkoły

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkół, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

W skład biblioteki wchodzą wypożyczalnia oraz kącik czytelniczy.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Centrum, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, inne osoby - za zgodą Dyrektora.

Jesteśmy w budynku humanistycznym (E)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 14.30

70-lecie, galeria zdjęć

70-lecie, drzewko, artykuł

Jubileusz 70-lecia - atrtykuł

Nasze osiągnięcia

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas na

 Copyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW