O szkole
images/Slajdy_21/szkola_21_1.png

Plan lekcji

Zebranie z rodzicami

ZEBRANIE RODZICÓW

Zapraszam  rodziców uczniów Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie  na  ogólne zebranie z dyrektorem szkoły dnia 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej. Tematem  spotkania będzie podsumowanie pracy za I semestr  b. r. szk. oraz organizacja zajęć w II semestrze.

Po spotkaniu  odbędą się  zebrania klasowe.

Z poważaniem
Barbara Żeliźniak – dyrektor szkoły

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna

Plan lekcji

My na Facebooku

Barbara Żeliźniak, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie  odnosi się do Raportu dokonanego prze firmę VULCAN, nt. Analizy organizacji i finansów oświaty powiatu wołowskiego.

Jesteśmy szkołą, która w ponad 70 letnim okresie  swojego istnienia wielokrotnie zmieniała nie tylko nazwę  ale również kierunki kształcenia. Przeobrażała swoje oblicze i dopasowywała ofertę kształcenia uczniów i słuchaczy do  potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Z tradycyjnych kierunków kształcenia  w technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach rolniczych przekształciliśmy naszą szkołę w jednostkę, która oferuje  atrakcyjne kierunki kształcenia poszukiwane na rynku pracy.  Od 35 lat   kształcimy uczniów  w zawodzie technik ekonomista a nasi absolwenci  pełnią zaszczytne funkcje u wielu pracodawców i są cenieni  za  umiejętności i posiadane kompetencje. Kolejnym nowym kierunkiem kształcenia  wprowadzonym przez naszą szkołę był technik informatyk, zarówno w szkole technicznej jak i policealnej.  W tej branży  również posiadamy wieloletnie doświadczenie poparte wysokokwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz wyspecjalizowaną bazą dydaktyczną. Kolejne lata funkcjonowania szkoły to nowe wyzwania a wraz z nimi nowe zawody  w ofercie technikum: technik  logistyk oraz technik pojazdów samochodowych. Zawody  atrakcyjne, często wybierane przez uczniów szkól gimnazjalnych a obecnie szkól podstawowych. Od 2016 r.  kształcimy również uczniów w zawodzie technik mechatronik, głównie na potrzeby PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie objęci są patronatem dolnobrzeskiej firmy, u której  realizują praktyki zawodowe, odbywają zajęcia praktyczne i uzyskują stypendia zawodowe.

W chwili obecnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Wołowie a w szczególności Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki to szkoła, która:

 • Oferuje młodzieży atrakcyjne kierunki kształcenia : technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechatronik.
 • Posiada stabilną i doświadczoną  kadrę pedagogiczną.
 • Uzyskuje wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych oraz egzaminów maturalnych - rok 2022 - zdawalność matur – 92,5%.
 • Realizuje wiele projektów edukacyjnych unowocześniających bazę dydaktyczną kształcenia w zawodzie tj: „Wysoka jakość edukacji szkól Powiatu Wołowskiego”, „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wołowskim” – edycja 1 i 2,” Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”. Nowe pracownie w ramach realizowanych projektów to:
  - 2 pracownie mechatroniczne,
  - 2 pracownie informatyczne,
  - pracownia logistyczno-ekonomiczna,
  - pracownia fizyko-chemiczna,
  - pracownia diagnostyki samochodowej ( Stacja Kontroli Pojazdów).
  Do zawodu technik pojazdów samochodowych  zakupiliśmy nowy samochód do nauki jazdy.
 • Umożliwia uczniom realizację zawodowych praktyk  zagranicznych   w ramach unijnego programu ERASMUS+, a zrealizowane projekty to:
  „Technicy bez granic”, Irlandia 2017 - 2019, 204.350,00 EURO - 75 uczniów
  „Technicy bez granic II”, Irlandia, Hiszpania, 2018 - 2020, 114.583,00 EURO - 46 uczniów
  „Next Step”,  Irlandia, Hiszpania, 2019 – 2021, 150.000,00 EURO - 30 uczniów.
 • Posiada 2 akredytacje Erasmusa (tzw. gwarancje) na lata 2022 – 2027 w sektorach:
  -  „Kształcenie i szkolenia zawodowe” na realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli. W roku 2023 otrzymaliśmy 57.864,00 EURO na wyjazd 17 uczniów
  - „Edukacja szkolna” na realizację wymian młodzieży z Hiszpanii, Portugalii, Włoch oraz Grecji i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. W roku 2023 otrzymaliśmy 66.362,00 EURO.- 33 uczniów.
 • Uatrakcyjnia proces dydaktyczny wykorzystując nowe techniki kształcenia stosowane przez nauczycieli nabyte podczas  szkoleń krajowych i zagranicznych z programu Erasmus+, a mianowicie:
  „ICT for Collaborative, Project – Based, Teaching and Learning” , Malta 2015 r. – 7.500,00 Euro
  „Kościuszkowcy w Europie”: Portugalia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Cypr 2017-2019 – 23.006,00 Euro
  „ICT for Teachers”, Hiszpania 2021-2023 – 14.064,00 Euro.
 • Stwarza możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych, kursach umiejętności zawodowych i stażach zawodowych realizowanych u pracodawcy.
 • Mobilizuje uczniów do osiągania wysokich lokat w zawodach, konkursach i olimpiadach  nawet o zasięgu ogólnokrajowym (2 uczennice laureatkami Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Gdańsku – 2022 r).
 • Jako pierwsza zmotywowała uczniów do uzyskania  stypendium zawodowego z Urzędu Marszałkowskiego  we Wrocławiu za osiągane wyniki  z przedmiotów zawodowych i corocznie w Technikum nr 1 jest tych stypendystów najwięcej spośród wszystkich powiatowych techników  ( kwota 4500 zł na rok / 1 ucznia):
  - rok 2020 - 6 uczniów
  - rok 2021 - 8 uczniów
  - rok 2022 - 6 uczniów
 • W rankingu techników według miesięcznika Perspektywy 2023  Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie po raz kolejny jest najlepszym technikum w powiecie wołowskim, a w skali województwa uzyskaliśmy 32 lokatę tj. o 4 pozycje wyżej niż w poprzednim roku.

Przytoczone działania szkoły z  okresu 6 lat oraz kwoty pozyskanych  środków finansowych  świadczą o zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz nauczycieli  w pozyskiwanie i realizację licznych projektów służących rozwojowi  szkoły i dla dobra  jej uczniów. Mam nadzieję, że żadne działania  i decyzje co do struktury szkoły i posiadanych kierunków kształcenia,  nie wpłyną na jej funkcjonowanie i renomę w środowisku, która wynika z wieloletniego doświadczenia, zaangażowania i ogromu pracy całej społeczności szkoły zarówno nauczycieli, uczniów i rodziców.

Barbara Żeliźniak
dyrektor CKZiU w Wołowie

70-lecie, galeria zdjęć

70-lecie, drzewko, artykuł

Jubileusz 70-lecia - atrtykuł

Nasze osiągnięcia

Galeria zdjęć

Mapa

Stopka

Kontakt

Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel/fax: 71/3892669
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Śledź nas na

 Copyright © 2018. CKZiU Wołów. Joomla. Designed by IDW